KRD

KRD

rajowy Rejestr Długów powstał 4 sierpnia 2003 roku. Zajmuje się przede wszystkim obsługą danych gospodarczych i informacji na ich temat. Udostępnia, przechowuje oraz przyjmuje takie dane za pośrednictwem Internetu, co wpływa na dostępność oraz łatwość w pozyskiwaniu informacji. KRD posiada dane na temat dłużników, z których korzystają przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów gospodarki. Notowani dłużnicy nie są anonimowi, co pomaga przedsiębiorcom w prześledzeniu informacji na temat potencjalnych klientów czy kontrahentów.


Kto może trafić do Krajowego Rejestru Długów? Przede wszystkim będzie to osoba, której łączna kwota wymagalnych zobowiązań wobec dłużnika wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni. Jeśli zadłużenie zostanie spłacone, informacje o dłużniku będą musiały zostać wykreślone w ciągu 14 dni od spłacenia zadłużenia. Informacje gospodarcze przekazane do bazy danych KRD przechowywane są natomiast do 10 lat lub do momentu całkowitego zaspokojenia zobowiązania wobec wierzyciela.

Ile chciałbyś pożyczyć?

RRSO wynosi 0%*